Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Mądrość snów

3-dniowy warsztat z Lene Handberg

oparty na starożytnej wiedzy buddyjskiej i indo-tybetańskiej na temat snów i stanów śnienia

 

W tradycji buddyjskiej i indo-tybetańskiej sny i stany śnienia wykorzystywane są jako skuteczne narzędzie ducho­wego i osobistego  rozwoju. Zgodnie z tą tradycją istnieją zróżnicowane poziomy ciała, umysłu i rzeczy­wi­stości. Nasze poznanie rzeczywistości zdeterminowane jest tym, z którego poziomu ciała-umysłu jej do­ś­wiad­czamy. Doskonalenie poziomu śniącego ciała-umysłu pomaga nam otworzyć się na głębokie intuicyjne wglą­dy i odkrycie subtelnych, bardziej zintegrowanych obszarów rzeczywistości.

Podstawowym aspektem naszego doświadczania jest relacja między podmiotem a przedmiotem poznania – również w stanie śnienia. Według tradycji buddyjskiej / indo-tybetańskiej, doświadczanie śnienia zakotwiczone jest w śniącym ciele. W snach widzimy, słyszymy, smakujemy, czujemy zapachy, mamy odczucia cielesne, doś­wiadczając kolorów, dźwięków, ruchu, wibracji, etc. Mamy sny, w których pojawiają się nasze problemy, jak również sny, które kontaktują nas z głębokimi wewnętrznymi źródłami mocy i uzdrowienia. Świadomy rozwój stanów śnienia może przenieść nas poza ograniczenia czasu i przestrzeni. Stanowi również idealna platformę do wkroczenia w obszary duchowe.

Jedną z funkcji snów jest umożliwienie bezpośredniego skonfrontowania się i przetransformowania naszych pod­stawowych wzorców emocjonalnego reagowania, które nieświadomie zarządzają naszym życiem wywo­łu­jąc fizyczną, mentalną czy też energetyczną nierównowagę. Wzorce te, ukształtowane na ogół wczesnym doś­wiad­czaniem lęku i agresji, tworzą nasza podatną na zranienie osobowość. Jeżeli nie zostaną one prze­trans­for­mowane, mogą w łatwy sposób ponownie uaktywnić się, prowadząc do kolejnych raniących doś­wia­d­czeń. 

Warsztat poprowadzi Lene Handberg – psychoterapeutka, współtwórczyni Unity in Duality (UD) Education, dyrektor do spraw edukacji w Tarab Insti­tute Inter­na­tio­nal, prezes Tarab Ling Study and Research Institute w Dehra­dun (Indie) – miej­sca spot­kań starożytnej nauki o wnętrzu i współczesnej nauki.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Podczas trzydniowego warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość obudzenia wraż­li­wości odczuwania ciała-umysłu i  głębokiej natury istnienia. Praca ze świadomym śnieniem pomoże też poznać metody transformacji głęboko ukrytych struktur na­sze­go emocjonalnego reagowania.

 

Więcej: tarab-institute.org

 

 

Termin: 13-15 października 2017 r.

Miejsce: Wrocław, WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3.

Koszt: 900 zł

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 15 września tylko poprzez formularz zapisów


Wpłat w wysokości 900 zł należy (po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej Marta Ułaszewska-Żuk

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

tytułem: „Mądrość snów”

Ostateczny termin wpłat upływa 18 września 2017 r.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?