Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Instytut Terapii Psychosomatycznej

Baranowice 10

55-080 Kąty Wrocławskie

NIP 899-225-49-65

REGON 360208977

Konto bankowe: 25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

dr Marta Ułaszewska-Żuk - psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego. W latach 2003-2017 adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w tematyce związanej z udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym trudności życiowych, przede wszystkim wskutek wcześniejszych traumatycznych wydarzeń oraz trudnych relacji. Jako terapeuta na ludzkie problemy patrzy w sposób integralny, łącząc ze sobą różne perspektywy i uwzględniając przede wszystkim sferę powiązań między ciałem a zjawiskami o naturze psychicznej i społecznej. Dzięki jej staraniom udało się rozpocząć w Polsce kursy Somatic Experiencing dla terapeutów.

Marta interesuje się tańcem, maluje na jedwabiu, uwielbia podróże.

Ważniejsze ukończone szkolenia:

- NeuroAffective Relational Model - dwuletni kurs dla terapeutów traumy emocjonalnej i rozwojowej (w trakcie). 

- Somatic Experiencing. Terapia Traumy - trzyletni kurs dla terapeutów (249 godz.).

- Terapia rodzin według metody Berta Hellingera - dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych (210 godz.).

- Systemowa terapia rodzin - dwuletni kurs dla terapeutów (180 godz.).

- Szkoła Trenerów „SIEĆ” - rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (424 godz.).

- ponad 600 godz. szkoleń z zakresu pracy z ciałem (m.in. Choreoterapia, Contact Improvisation, Integracja dynamicznych i pozycyjnych odruchów w całościowym systemie ruchu ciała, Touch for health, Hyperton-X Total Body/Mind Integration).

dr Mariusz Żuk - psycholingwista, trener rozwoju osobistego, z zamiłowania astropsycholog. W latach 2005 - 2014 adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w psychologii języka i komunikacji, a także zagadnieniach związanych z kształtowaniem tożsamości i poczucia sensu życia.

Mariusz pisze wiersze, komponuje piosenki z gatunku poezji śpiewanej, kocha góry (choć coraz rzadziej w nie chodzi).

Ważniejsze ukończone szkolenia:

- NeuroAffective Relational Model - dwuletni kurs dla terapeutów traumy emocjonalnej i rozwojowej (w trakcie).

- Somatic Experiencing. Terapia Traumy - trzyletni kurs dla terapeutów (261 godz.).

- Terapia rodzin według metody Berta Hellingera - dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych (210 godz.).

- Praktyk NLP - dwuletnie szkolenie z zakresu programowania neurolingwistycznego (200 godz.).

 

Psychoterapia i coaching

Terapia traumy

Sesję terapeutyczną metodą Somatic Experiencing prowadzi dr Marta Ułaszewska-Żuk. Spotkanie różni się od klasycznej psychoterapii ograniczeniem udziału myślenia racjonalnego na rzecz odczuć płynących z ciała. Takie przesunięcie uwagi z zaangażowania wyższych struktur poznawczych na rzecz autonomicznego układu nerwowego, pozwala dotrzeć do mechanizmów wywołujących nadmierną aktywację układu współczulnego i/lub przywspółczulnego wskutek zaistniałego zdarzenia o charakterze traumatycznym bez konsekwencji w postaci retraumatyzacji, czyli ponownego wspominania i przeżywania nieprzyjemnych wrażeń. Krok po kroku, zgodnie z indywidualnym rytmem Klienta i w określonych przez niego ramach terapeutka prowadzi go w kierunku stopniowego odbudowania poczucia kontroli nad własnym ciałem i zniwelowania symptomów stresu (lęki, bezsenność, hiperczujność, gonitwa myśli, bóle, itp.). W efekcie Klient odzyskuje swoją życiową energię i podnosi jakość życia.

Jedna sesja trwa od 60 do 90 minut. Cena 150 zł. Tel. 502 607 736

 

Coaching rozwojowy

Spotkanie prowadzi dr Mariusz Żuk. W jego trakcie klient wspólnie z trenerem przygląda się i analizuje swoje przekonania i schematy zachowań w kontekście uwarunkowań osobowościowych oraz społecznych. Celem jednej lub kilku sesji jest rozwiązanie aktualnie ważnego dla klienta problemu oraz uzyskanie większej samoświadomości. W efekcie klient zwiększa swoje poczucie sprawczości i wpływu na kształtowanie własnego życia w różnych jego wymiarach. W zależności od zapotrzebowania i decyzji klienta sesje coachingowe mogą być rozmową z elementami doradztwa albo też mogą zmierzać w kierunku pracy terapeutycznej.

Jedna sesja trwa od 60 do 90 minut. Cena 150 zł. Tel. 607 213 573

 

Spotkanie dla par/małżeństw

Sesję prowadzą dr Marta Ułaszewska-Żuk i dr Mariusz Żuk. W zależności od potrzeb przybiera ona formę psychoterapii lub coachingu. Ustalenie formy i celu odbywa się na pierwszym spotkaniu.

Psychoterapia polega na odkrywaniu przyczyn i mechanizmów występujących w relacji trudności w zakresie partnerstwa, wzajemnej komunikacji, wyrażania emocji, poszanowania wzajemnej godności, wzajemnego zaufania, itd. Najczęstsze powody, dla których podejmowana jest ta forma interwencji psychologicznej to wyczerpanie się satysfakcjonującej dla partnerów formuły związku, zdrada, zanik więzi emocjonalnej, trudności w porozumiewaniu się.

Coaching ma charakter bardziej swobodny, polega na rozmowie i realizacji zadań rozwijających samowiedzę partnerów na temat ich związku. Spotkania mają charakter tematyczny i zależnie od oczekiwań Klientów koncentrują się wokół ważnych dla nich zagadnień z zakresu ich wzajemnej relacji partnerskiej (np. identyfikowanie słabych i mocnych stron związku, a tym samym ważnych obszarów rozwojowych obojga partnerów, wykorzystywanie indywidualnych predyspozycji osobowościowych partnerów w celu pogłębienia więzi, usprawnienia komunikacji i wzajemnej wymiany, nauka konstruktywnego wyrażania emocji i potrzeb, itp.).

Jedno spotkanie trwa około 80-90 minut. Cena 200 zł. Tel. 502 607 736

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?