Kurs NARM 2023 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
NARM™
NeuroAffective Relational Model
2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2023-2024 we Wrocławiu. Będzie składał się z czterech pięciodniowych modułów. Moduł inaugurujący zaplanowany jest w dniach 31 maja - 4 czerwca 2023 r. Poprowadzi go Beate Leisse, certyfikowana trenerka NeuroAffective Relational Model®, psychiatra, psychoterapeutka z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktycznym.
Celem 2-letniego kursu jest opanowanie zasad pracy terapeutycznej z problemami rozwojowymi, traumą szokową i emocjonalną metodą NARM. Uczestnicy zapoznają się z tą metodą oraz z różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje łącznie 20 dni zajęć. Aby otrzymać certyfikat jego ukończenia wymagana jest ponadto terapia własna metodą NARM (10 godzin) i superwizja (10 godzin). Terapia własna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
2-letni kurs NARM jest zaawansowanym szkoleniem poświęconym leczeniu traumy rozwojowej i emocjonalnej. Może być traktowany jako niezależna forma edukacji zawodowej lub też jako etap dalszej specjalistycznej edukacji dla osób, które ukończyły 3-letni kurs z zakresu Somatic Experiencing (szkolenie kategoryzowane przez SETI jako post-advanced).
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie posiadali bieżącą praktykę.
Kurs poprowadzi dr Beate Leisse – akredytowana nauczycielka i praktyk metody NeuroAffective Relational Model, lekarz-psychiatra, praktyk metod EMDR i Somatic Experiencing z prawie 30-letnim doświadczeniem klinicznym w zakresie psychiatrii i psychoterapii.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 31 maja - 4 czerwca 2023 r.
2. moduł 6-10 grudnia 2023 r.
3. moduł 24-28 kwietnia 2024 r.
4. moduł 23-27 października 2024 r.
Uwaga! Zapisy przyjmowane będą do 31 marca 2023 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie wynosi 18 600 zł (terminowa płatność w 5 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 3 000 zł płatna do 31 marca 2023 r.*
2-5. rata każda w wysokości 3 900 zł płatna najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 4 200 zł.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie po upływie regulaminowego terminu płatności tej opłaty. W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
ITP Mariusz Żuk
72 1140 2004 0000 3802 7505 2166
tytułem: „kurs NARM”
Miejsce szkolenia:
Wrocław, Hotel HP Park Plaza, ul. Bolesława Drobnera 11-13  https://hotelepark.pl/wroclaw
Organizator oferuje poczęstunek podczas zajęć (kawa, herbata, woda, ciastka, owoce, 2 rodzaje zup, pieczywo). Opłata za szkolenie nie zawiera kosztów noclegów, które uczestnicy organizują we własnym zakresie. W imieniu hotelu HP Park Plaza około miesiąca przed rozpoczęciem szkolenia Organizator kursu prześle uczestnikom aktualną ofertę noclegów.  
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści