NARM - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
NeuroAffective Relational Model™ (NARM™)
W ostatnich latach samoregulacja stała się istotnym zagadnieniem w myśleniu psychologicznym. NeuroAffective Relational Model™ (Neuroafektywny model relacyjny, zwany dalej NARM™), którego twórcą jest dr Laurence Heller, wnosi do praktyki klinicznej współczesne rozumienie samoregulacji. Model ten, oparty na zasobach i pracy nieregresywnej, podkreśla znaczenie wspierania klientów w nawiązywaniu połączenia z tymi częściami self, które są zorganizowane, spójne i funkcjonują prawidłowo. Pozwala on uświadomić sobie części zdezorganizowane i dysfunkcyjne bez koncentrowania się na elementach regresyjnych jako na głównym temacie pracy terapeutycznej.
WIĘŹ - nasze najgłębsze pragnienie i źródło największego lęku
NARM™ służy do leczenia traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi, które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania. NARM™ - będący zarówno narzędziem psychodynamicznym, jak i zorientowanym na ciało - koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddziaływaniu. Bazuje on na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem i, czerpiąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szokową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej. W pracy "tu i teraz" na relacji, NARM™ inspiruje się modelami psychodynamicznymi, takimi jak teoria przywiązania czy teoria relacji z obiektem. Wykorzystuje również elementy Somatic Experiencing®, a także odmienne od nurtów zachodnich orientacje dotyczące kwestii natury tożsamości. Przyswojenie sobie pracy ujmującej wszystkie wspomniane elementy stanowi radykalną zmianę w klinicznym podejściu do leczenia traumy relacji i przywiązania.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści