O nas - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Konta do wpłat:
kursy i warsztaty Somatic Experiencing, Bodynamic, SOMA
Konto bankowe: 25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
kursy i warsztaty NARM, NARM-Touch
Konto bankowe: 72 1140 2004 0000 3802 7505 2166 (mBank)

Grupa podmiotów gospodarczych:
Instytut Terapii Psychosomatycznej Marta Ułaszewska-Żuk
NIP 899-225-49-65
Instytut Terapii Psychosomatycznej Marta Ułaszewska-Żuk i Mariusz Żuk S.C.
NIP 896-158-02-15
ITP Mariusz Żuk
NIP 899-176-05-60

dr Marta Ułaszewska-Żuk - psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego. W latach 2003-2017 adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w tematyce związanej z udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym trudności życiowych, przede wszystkim wskutek wcześniejszych traumatycznych wydarzeń oraz trudnych relacji. Jako terapeuta na ludzkie problemy patrzy w sposób integralny, łącząc ze sobą różne perspektywy i uwzględniając przede wszystkim sferę powiązań między ciałem a zjawiskami o naturze psychicznej i społecznej. Dzięki jej staraniom udało się rozpocząć w Polsce kursy Somatic Experiencing dla terapeutów.
Marta interesuje się tańcem, maluje na jedwabiu, uwielbia podróże.
Ważniejsze ukończone szkolenia:
 • NeuroAffective Personality Development - zaawansowany roczny kurs z zakresu psychologii rozwojowej w ujęciu neuroafektywnym (96 godz.).
 • NeuroAffective Relational Model - dwuletni kurs dla terapeutów traumy emocjonalnej i rozwojowej (140 godz.).
 • Somatic Experiencing. Terapia Traumy - trzyletni kurs dla terapeutów (249 godz.).
 • SOMA-Embodiment - zaawansowany dwuletni kurs pracy z dotykiem dla terapeutów Somatic Experiencing (120 godz.).
 • Bodynamic Foundation - roczny kurs psychoterapii somatycznej (220 godz.).
 • Terapia rodzin według metody Berta Hellingera - dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych (210 godz.).
 • Systemowa terapia rodzin - dwuletni kurs dla terapeutów (180 godz.).
 • Szkoła Trenerów „SIEĆ” - rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (424 godz.).
 • ponad 600 godz. szkoleń z zakresu pracy z ciałem (m.in. choreoterapia, Contact Improvisation, Integracja dynamicznych i pozycyjnych odruchów w całościowym systemie ruchu ciała, Touch for health, Hyperton-X Total Body/Mind Integration).

dr Mariusz Żuk - psycholingwista, terapeuta, trener rozwoju osobistego, z zamiłowania astropsycholog. W latach 2005-2014 adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w psychologii komunikacji, terapii traumy, a także zagadnieniach związanych z kształtowaniem tożsamości i poczucia sensu życia. Preferuje podejście integralne, biorąc pod uwagę różne wymiary funkcjonowania człowieka: zdolności poznawcze, emocje, ciało i duchowość. Według Mariusza, psychologia i psychoterapia oferują użyteczne modele, które mogą stanowić ważny kontekst pracy nad zwiększaniem samoświadomości i rezyliencji, jednak podstawą rozwoju jest zawsze subiektywny świat wewnętrznych doznań i przekonań danej osoby. W tym sensie każdy człowiek jest niepowtarzalną indywidualnością a wszelka praca terapeutyczna lub rozwojowa powinna się odwoływać przede wszystkim do jego wewnętrznego świata myśli, emocji i odczuć a nie zewnętrznych uwarunkowań czy uniwersalnych reguł.
Mariusz pisze wiersze, komponuje piosenki z gatunku poezji śpiewanej i kocha góry (choć coraz rzadziej w nie chodzi).
Ważniejsze ukończone szkolenia:
 • NeuroAffective Personality Development - zaawansowany roczny kurs z zakresu psychologii rozwojowej w ujęciu neuroafektywnym (96 godz.).
 • NeuroAffective Relational Model - dwuletni kurs dla terapeutów traumy emocjonalnej i rozwojowej (140 godz.).
 • Somatic Experiencing. Terapia Traumy - trzyletni kurs dla terapeutów (261 godz.).
 • SOMA-Embodiment - zaawansowany dwuletni kurs pracy z dotykiem dla terapeutów Somatic Experiencing (120 godz.).
 • Bodynamic Foundation - roczny kurs psychoterapii somatycznej (220 godz.).
 • Terapia rodzin według metody Berta Hellingera - dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych (210 godz.).
 • Praktyk NLP - dwuletnie szkolenie z zakresu programowania neurolingwistycznego (200 godz.).
Psychoterapia i coaching
Terapia traumy szokowej i rozwojowej
Sesja różni się od klasycznej psychoterapii ograniczeniem udziału myślenia racjonalnego na rzecz odczuć płynących z ciała. Takie przesunięcie uwagi z zaangażowania wyższych struktur poznawczych na rzecz autonomicznego układu nerwowego, pozwala dotrzeć do mechanizmów wywołujących nadmierną aktywację układu współczulnego i/lub przywspółczulnego wskutek zaistniałego zdarzenia o charakterze traumatycznym bez konsekwencji w postaci retraumatyzacji, czyli chronologicznego wspominania i przeżywania nieprzyjemnych wrażeń. Krok po kroku, zgodnie z indywidualnym rytmem Klienta i w określonych przez niego ramach terapeuta prowadzi go w kierunku stopniowego odbudowania poczucia kontroli nad własnym ciałem i zniwelowania symptomów stresu (lęki, bezsenność, hiperczujność, gonitwa myśli, bóle psychosomatyczne, poczucie niskiej wartości, trudności w kontaktach z ludźmi, trudne emocje, itp.).
W efekcie Klient odzyskuje swoją życiową energię i podnosi jakość życia.
Jedna sesja trwa 60 minut.
Coaching rozwojowy
W trakcie spotkania klient wspólnie z trenerem przygląda się i analizuje swoje przekonania i schematy zachowań w kontekście uwarunkowań osobowościowych oraz społecznych. Celem jednej lub kilku sesji jest rozwiązanie aktualnie ważnego dla klienta problemu oraz uzyskanie większej samoświadomości. W efekcie klient zwiększa swoje poczucie sprawczości i wpływu na kształtowanie własnego życia w różnych jego wymiarach. W zależności od zapotrzebowania i decyzji klienta sesje coachingowe mogą być rozmową z elementami doradztwa albo też mogą zmierzać w kierunku pracy terapeutycznej.
Jedna sesja trwa od 60 do 90 minut.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści