Bodynamic - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Bodynamic to prawdopodobnie najbardziej zorientowana na ciało i wszechstronna psychologia rozwojowa oraz model struktury charakteru, jakie istnieją. Dlatego gorąco polecam trening Bodynamic jako konieczny dla wszystkich, którzy poważnie myślą o byciu terapeutą zorientowanym na ciało.
dr Raja Selvam, trener Somatic Experiencing
Bodynamic
Rozwój poprzez wzajemną więź i poczucie godności osobistej
Bodynamic – nurt  psychoterapii somatycznej a zarazem kompleksowy model analizy dynamiki  ciała – jest pionierską metodą skoncentrowanej na ciele psychoterapii i  psychologii rozwojowej, która  integruje najnowsze wyniki badań z takich dziedzin, jak psychomotoryka  rozwojowa dziecka, psychoterapia kognitywna, psychoterapia głębi i nauki o mózgu, oraz w sposób szczególny kładzie nacisk na jakość więzi i na zdrowe relacje międzyludzkie.
Termin Bodynamic pochodzi z języka angielskiego od gry słów: bodyciało oraz dynamicdynamika, co możemy przetłumaczyć razem jako "dynamika ciała". W dalszej części tekstu będziemy używać nazwy własnej Bodynamic na określenie zarówno nurtu terapeutycznego, jak i jego założeń teoretyczno-metodologicznych. Wymiennie stosować będziemy takie zwroty: system analizy dynamiki ciała lub model analizy dynamiki ciała.
Integralną częścią Bodynamic jest praca z ciałem. Metoda ta opiera się na precyzyjnej znajomości psychologicznych funkcji każdego z mięśni, potwierdzonej 30-letnimi badaniami nad rozwojem dziecka, a także nad procesem psychoterapii osób dorosłych. U podstaw tego systemu leży założenie, że mięśnie napinają się w odpowiedzi na silne odczucia towarzyszące emocjom w okresie rozwoju dziecka. Zjawisko to nazywamy hiperreaktywnością. W innych przypadkach mięśnie mogą wiotczeć i słabnąć, gdy nie są w stanie poradzić sobie z silniejszymi bodźcami. Stan ten nazywamy hiporeaktywnością.
Lisbeth Marcher i jej współpracownicy odkryli, że każdy pojedynczy mięsień, a także grupy współpracujących mięśni, powiązane są z konkretnymi etapami rozwoju dziecka i nastolatka oraz z określonymi funkcjami ego. Każdy mięsień na każdym etapie rozwojowym koreluje z odpowiadającą mu funkcją psychiczną. Stosując tę wiedzę w praktyce, zespół Bodynamic stworzył dwa oryginalne i wysoce złożone modele, które wykorzystuje bezpośrednio jako narzędzia psychoterapeutyczne: struktury charakteru oraz funkcje ego.
Wyjątkowe dla Bodynamic jest skupienie się na rozwijaniu zasobów, które mają dać podwaliny pod wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Terapeuta wyszkolony w tym  kompleksowym systemie potrafi określić, jakie zasoby, adekwatne do wieku, powinien rozwinąć w sobie klient. Następnie terapeuta powinien podjąć pracę nad aktywacją konkretnych mięśni w oparciu o etapy rozwojowe. W momencie, gdy osoba odzyska zapomniane wewnętrzne zasoby lub uzyska nowe, możliwe będzie skuteczne zwrócenie się ku głębszym warstwom traumatycznych doświadczeń. Wzmocnienie zasobów i świadomości siebie umożliwia także poszerzenie zakresu wyborów życiowych, jakich klient może dokonać.
Głównym założeniem Bodynamic jest przekonanie, że człowiek jest istotą społeczną, która kieruje się instynktem stadnym w poszukiwaniu kontaktu i więzi z innymi. Robi to jednak w taki sposób, aby nie starcić przy tym godności i dumy. Poszukuje w tym jak mówi Lisbeth Marcher, wzajemnej więzi. Zaburzenia zachowania u osób dorosłych wynikają z zaburzenia zdrowej więzi, którego doświadczyły w trakcie jednego lub kilku etapów rozwojowych w okresie dzieciństwa.
Rozwój człowieka jest niesamowitym i złożonym procesem. Wraz z kolejnymi etapami motorycznymi, jak siadanie, raczkowanie czy chodzenie, zachodzi u dziecka rozwój psychiczny oraz emocjonalny. W efekcie człowiek przechodzi transformację, która u swych podstaw motywowana jest pragnieniem dziecka do nawiązania głębokiej wzajemnej więzi z innymi osobami i z otaczającym je światem.
Ostatecznie ten rozwój będzie kształtowany przez stres (normalny i /lub nietypowy) oraz traumy, których dziecko doświadcza podczas wzrastania. Jeśli wysiłki dziecka w nawiązaniu wzajemnej więzi powodują jego frustrację, ciało i umysł dziecka utworzą mechanizmy obronne, które możemy zaobserwować zarówno w strukturze ciała, jak i osobowości. W późniejszym rozwoju wczesne mechanizmy obronne stają się podstawą przyszłych wzorców kontaktów interpersonalnych, często dając początek nowym mechanizmom obronnym.
Bodynamic pracuje w oparciu o założenie, że mechanizmy obronne służą istotnym celom i nie powinny być usuwane bezrefleksyjnie. Choć mogą być uciążliwe, stanowią dowód na występowanie twórczych strategii przetrwania. Zrozumienie tego prostego faktu pozwala nam naprawdę dbać o siebie i innych takich, jakimi jesteśmy, a nie takich, jakimi powinniśmy być.
Gdy klient czuje wsparcie i doświadczy nowych wzorców zdrowej relacji, będzie znacznie lepiej wyposażony w zasoby, a utrzymywanie starych postaw obronnych nie będzie mu potrzebne; będzie mógł więc w naturalny sposób z nich zrezygnować.
System Bodynamic dotyka wszystkich aspektów naszego życia, ponieważ dotyczy natury tego, w jaki sposób współdziałamy i odnosimy się do siebie, do innych i do naszego otoczenia. Nasze struktury emocjonalne popychają nas do nawiązania kontaktu i stworzenia znaczenia. Stanowią one podstawę tego, w jaki sposób decydujemy, co jest ważne w naszym życiu, jak podejmujemy decyzje i w jakie relacje wchodzimy.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z metodą Bodynamic także na oficjalnej stronie Bodynamic International:
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści