Kurs certyfikujący - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Bodynamic
Kurs certyfikujący
Szkolenie w zakresie Bodynamic jest wieloetapowe. Składa się z dwóch poziomów edukacji kończących się uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty ciała w podejściu Bodynamic (honorowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Ciała i uprawniającym do posługiwania się mianem psychoterapeuty). Po uzyskaniu certyfikatu można uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych (np. z terapii traumy lub kompleksowej mapy ciała).
Szkolenie podstawowe (Foundation Training)
Foundation Training jest rocznym podstawowym szkoleniem z zakresu Bodynamic. Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają struktury charakteru, postawy, a także podstawowe pojęcia konieczne do zrozumienia sposobu budowania relacji i komunikacji charakterystycznego dla podejścia Bodynamic (wzajemna więź, godność, granice, centrowanie i ugruntowanie). Klarowny opis kolejnych faz rozwoju dziecka, w tym kluczowe zagadnienia rozwojowe i ich powiązanie z różnymi mechanizmami obronnymi, stanowią wielopoziomowy opis ludzkiej ekspresji. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy wzmacniają swoje umiejętności, udoskonalają obecność i precyzję w pracy zawodowej.
Podczas szkolenia główny nacisk położony jest na rozwój struktur charakteru poprzez zwrócenie uwagi na określone potrzeby i wyzwania rozwojowe związane z poszczególnymi fazami rozwoju (istnienie, potrzeby, autonomia, itd.). W kształtowaniu tych struktur decydującą rolę odgrywa trauma rozwojowa. Pojawia się ona, gdy dziecko ze strony opiekunów doświadcza ciężkiego i trwałego odrzucenia lub zaniedbania jego potrzeb kluczowych w danej fazie rozwoju. Oznacza to, że dziecko nie może rozwinąć centralnych aspektów swojego self lub może je całkowicie odrzucić.
Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i doświadczają, w jaki sposób dziecko przechodzi przez poszczególne fazy, rozwijając swoje umiejętności motoryczne i napięcie mięśniowe, a także jak dobrowolne wykorzystanie mięśni i napięcia mięśniowego reaguje na określone zewnętrzne wyzwania rozwojowe. W ten sposób odpowiednio powstają struktury ciała i charakteru, które są podzielone na typy hipotoniczne (wczesne) lub hipertoniczne (późne) każda z nich wymaga innego podejścia terapeutycznego.
Tworzą one charakterystyczną postawę ciała i odpowiednią jego ekspresję czy mimikę twarzy. W ramach programu treningowego bada się zdolność rozpoznawania i „czytania” tych ucieleśnionych struktur charakteru. Pozwala to wejść w specyficzny dla wieku „rezonans” klienta i optymalnie zintegrować te odpowiednie zasoby z procesem leczenia. Szkolenie zapewnia ponadto różnorodne ćwiczenia dla ciała i techniki, a także wiedzę, która pozwala na dokładniejszą i skuteczniejszą pracę ze straumatyzowanymi klientami.
Szkolenie podstawowe jest przeznaczone dla osób, które pracują z ludźmi jako psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, nauczyciele, lekarze, doradcy, fizjoterapeuci, terapeuci medycyny alternatywnej, etc. Jest ono adresowane również do osób, które chciałyby podnieść jakość swoich relacji. Szkolenie podstawowe jest otwartym kręgiem edukacyjnym, który pomaga zdobywać i doskonalić umiejętności, jednocześnie dając możliwość kontynuowania szkolenia w 3-letnim szkoleniu dyplomowym (Practitioner Training).

3-letnie szkolenie dyplomowe (Practitioner Training)
Przed podjęciem szkolenia dyplomowego należy ukończyć szkolenie podstawowe. Więcej szczegółowych treści związanych z tym poziomem nauczania prezentowanych jest podczas ostatniego modułu szkolenia podstawowego.
Materiał wykładany na szkoleniu dyplomowym wykorzystywany jest w różnych formach psychoterapii, pracy z ciałem, pracy socjalnej, doradztwie biznesowym, a także w obszarze zdrowia psychicznego, w których profesjonaliści chcą doskonalić swoją wiedzę z zakresu systemu kodowania mięśniowego. W Danii szkolenie to poddane zostało ewaluacji firmy Reflektor, która ocenia i analizuje standardy zawodowe w sektorze publicznym i prywatnym, aby zapewnić i tworzyć lepszą jakość sektora służby zdrowia. Spełnia ono także standardy wymagane przez EABP (European Assosiation of Body Psychotherapy).
W trakcie 3-letniego szkolenia dyplomowego Bodynamic uczestnicy w teorii i praktyce poznają, w jaki sposób człowiek korzysta z umiejętności ego z pomocą ciała, a także które mięśnie w naszym ciele pozwalają mu:
 • utrzymywać postawę ciała
 • stać
 • być w relacji
 • rozwijać zdolności poznawcze
 • rozwijać osobowość
 • generować energię i zarządzać nią
 • dbać o swoją przestrzeń
 • odczuwać płeć i rozwijać się płciowo
 • mieć poczucie własnej wartości, wiary w siebie i pewności siebie, i działać na ich podstawie
 • utrzymywać równowagę w relacjach z innymi
 • rozwijać umiejętność budowania więzi   
Wszystkie te umiejętności nie zostały opanowane przez pracę umysłową nad ciałem lecz poprzez ciało rozwinęły się w umyśle. Opanowujemy je zanim zostaną one przez nas zrozumiane. W trakcie rozwoju poznajemy świat zewnętrzny za pomocą zmysłów i emocji, a także poprzez naśladowanie dorosłych wokół nas, poprzez ruch. W Bodynamic zwane jest to ego cielesnym. W miarę jak doskonalimy swoje zdolności poznawcze, nasze mięśnie rosną, przy jednoczesnym otrzymywaniu neurologicznej informacji zwrotnej (neurofeedback) z naszych doświadczeń. A zatem w zależności od tego, co przeżywamy w życiu, tworzymy głęboki system kodowania wewnątrz tkanek mięśniowych, co prowadzi do kodowania zamkniętego lub otwartego.
Podczas szkolenia dyplomowego uczestnicy uczą się anatomii funkcjonalnej w połączeniu z funkcjami ego. Studiują dane o różnych psychologicznych i anatomicznych funkcjach ponad 150 mięśni. Wszystkie one wspierają konkretne funkcje fizjologiczne i są bezpośrednio połączone z naszymi zdolnościami psychicznymi. Przykładowo, mięśnie proste pleców odpowiadają za utrzymanie postawy wyprostowanej, natomiast od strony psychologicznej pozwalają utrzymywać pozycję w świecie. Zarówno na poziomie anatomii, jak i psychiki, mięśnie te spełniają tę samą funkcję.
Poprzez sposoby w jakie jesteśmy traktowani w życiu, uczymy się bronić swojej godności i wzajemnej więzi stosując strategie walki lub ucieczki w nadziei na zachowanie jak największego możliwego kontaktu i na „utratę siebie” w jak najmniejszym stopniu. W większości przypadków niektórych funkcji ego nigdy nie nauczymy się w rodzinie. Dzięki temu w naszym ciele powstaje wyjątkowa mozaika hiper-, hipo- i neutralnie reaktywnych mięśni.
Podczas szkolenia uczy się, w jaki sposób odszukać mięśnie i zbadać różne ich reakcje u danej osoby. A zatem po ukończeniu szkolenia uczestnik jest w stanie stworzyć małą mapę ciała. W ten sposób terapeuta może przeprowadzić znacznie bardziej precyzyjną sesję terapeutyczną i wesprzeć poszczególne obszary funkcji ego, które klient potrzebuje rozwinąć, wzmocnić lub uelastycznić.
Poza tym szkolenie obejmuje także teorię i praktykę związaną z dynamiką grupy, techniki rozwiązywania konfliktów, umiejętności aktywnego słuchania i mechanizmy dialogu kreatywnego.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści