Podstawowe potrzeby rozwojowe - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Pięć podstawowych potrzeb rozwojowych
Istnieje pięć rozwojowych  tematów życiowych i związanych z nimi zasobów, które są kluczowe dla  naszej zdolności samoregulacji i wpływają na naszą umiejętność bycia „tu  i teraz” wobec samych siebie i innych.
  • Kontakt.  Czujemy, że przynależymy do świata. Jesteśmy w kontakcie z naszym  ciałem i z naszymi emocjami i jesteśmy zdolni tworzyć spójną więź  z innymi.
  • Dostrojenie.  Posiadamy zdolność do rozpoznawania własnych potrzeb, do sięgania po  obfitość tego, co oferuje nam życie oraz do jej przyjmowania.
  • Zaufanie.  Mamy wrodzone zaufanie do siebie i innych. Czujemy się wystarczająco  bezpiecznie, aby pozwolić na zdrową współzależność z innymi ludźmi.
  • Autonomia. Jesteśmy w stanie mówić „nie” i ustanawiać granice w relacji z innymi. Mówimy, co myślimy, bez poczucia winy czy strachu.
  • Miłość-Seksualność. Mamy otwarte serce i jesteśmy w stanie łączyć miłosną relację z pełną witalności seksualnością.
Gdy tych pięć  podstawowych potrzeb jest zaspokojonych, doświadczamy regulacji i więzi.  Czujemy się bezpiecznie i ufamy naszemu otoczeniu, pozostajemy w  przepływie i kontakcie z sobą i z innymi. Doświadczamy poczucia  równowagi i ekspansji. Gdy natomiast potrzeby te nie są zaspokajane,  rozwijamy style przetrwania, aby poradzić sobie z dysregulacją i brakiem kontaktu.
    
PODSTAWOWA POTRZEBA I ZWIĄZANE Z NIĄ PODSTAWOWE ZDOLNOŚCI
KLUCZOWE DLA OSIĄGNIĘCIA DOBROSTANU
    
Kontakt
  
Zdolność bycia w kontakcie z własnym ciałem i emocjami. Zdolność bycia w kontakcie z innymi.
    
Dostrojenie
  
Zdolność  dostrojenia się do własnych potrzeb i emocji. Zdolność rozpoznawania  tego, co jest karmiące na poziomie fizycznym i emocjonalnym, do  sięgania po to oraz do przyjmowania tego.
    
Zaufanie
  
Zdolność zdrowej zależności i współzależności.
    
Autonomia
  
Zdolność stawiania właściwych granic. Zdolność mówienia „nie” i ustanawiania granic. Zdolność wyrażania swojej opinii bez poczucia winy czy  strachu.
    
Miłość-Seksualność
  
Zdolność życia z „otwartym” sercem. Zdolność integrowania miłosnej relacji z witalną seksualnością.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści