Fundamentalna zmiana - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Fundamentalna zmiana
Podczas gdy psychoterapia psychodynamiczna w znacznym stopniu skupia się na rozpoznawaniu patologii oraz na problemach, NARM™ jest modelem terapii i rozwoju,  który podkreśla pracę z mocnymi stronami, a także z samymi objawami. Koncentruje się on na zasobach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, aby wspierać rozwijanie coraz większych umiejętności samoregulacji.
U samego podłoża tego, co wydaje się być szerokim wachlarzem fizycznych i emocjonalnych objawów większości psychologicznych i fizjologicznych problemów, leży zaburzenie co najmniej jednego z pięciu organizujących tematów związanych ze stylami przetrwania. Na początku style przetrwania mają funkcje adaptacyjne – świadczą one o sukcesie a nie o patologii. Jednak, ponieważ mózg korzysta z wiedzy zdobytej w przeszłości, aby przewidywać przyszłość, style przetrwania pozostają zafiksowane w układzie nerwowym i tworzą adaptacyjną, ale fałszywą, tożsamość. To uporczywa trwałość stylów przetrwania, niegdyś adekwatnych, upośledza teraźniejsze zdolności doświadczania i wywołuje  symptomy. Te wzorce przetrwania, które przeżyły swą przydatność, wywołują ciągły brak kontaktu z naszym autentycznym self oraz z innymi.
NARM™ skupia się nie tyle na tym, dlaczego dana osoba jest taka, jaka jest, a raczej na tym, jak jej styl przetrwania zaburza doświadczanie obecnej chwili. Rozumienie tego, w jaki sposób te wzorce zachowań powstały, może być dla klienta pomocne, jednak przede wszystkim sprowadza się ono do rozpoznania w nich stylów przetrwania, które wpływają na obecny sposób doświadczania.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści