SE Intro 2022 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
SE Intro
Warsztat wprowadzający w metodę Somatic ExperiencingTM
Somatic ExperiencingTM (SE) to skuteczna psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i ła­go­dzenia chro­­nicznego stresu. Jest ona dziełem życia dra Petera A. Levine’a, które powstało dzięki jego ponad 45-let­nie­mu doświadczeniu klinicznemu oraz licznym multidyscyplinarnym badaniom z za­kresu fizjologii, psychologii, etologii, biologii i neurologii. Podejście SE związane jest z uwal­nia­niem traumatycznego wstrząsu, co stanowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i ura­zów psychicznych. W Polsce metoda ta jest znana dzięki książkom Petera Levine'a, a także dzięki działalności popularyzatorskiej osób, które zajmują się terapią w tym nurcie.Zapisy zakończone! Brak wolnych miejsc.
Celem SE-Intro jest wprowadzenie do zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic ExperiencingTM Petera Levine’a. Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z traumą, najważniejsze pojęcia stosowane w SE, będą mo­gli uczyć się wewnętrznego odczuwania doznań i objawów pojawiających się w ciele oraz świadomego po­dą­żania za nimi, a także zobaczą, jak wygląda sesja prowadzona metodą SE.
Szkolenie poprowadzi Kavi Alessandro Gemin – trener Somatic Experiencing, licencjonowany psychoterapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktycznym z zakresu arteterapii, osteopatii, terapii czaszkowo-krzyżowej, programowania neurolingwistycznego oraz SE.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Warsztat SE-Intro adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wspar­­cia terapeu­ty­cz­nego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pie­lęg­niarek, ratowników medycznych, pracowników ośrod­ków interwencji kryzysowej, a także innych osób zwią­zanych ze sferą zdrowia. Dla osób, które chciałyby podjąć studia na 3-letnim kursie dla terapeutów SE, uczestnictwo w SE-Intro jest obowiązkowe.

Termin: 20-21 maja 2023 r. (sobota w godz. 10:00-18:30, niedziela w godz. 9:30-16:30)
Koszt: 1400 zł
Miejsce: Centrum Barnabitów, ul. Smoluchowskiego 1, 02-679 Warszawa
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 20 kwietnia 2023 r. tyl­ko poprzez formularz zapisów (baner powyżej).

Wpłat w wysokości 1400 zł należy (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „SE – Intro”
Ostateczny termin wpłat upływa 21 kwietnia 2023 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści